Yearly Archives: 6

THE CANNING COMEBACK – SỰ TRỞ LẠI CỦA ĐỒ HỘP (đã chỉnh sửa)

Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 1 – ĐHTP3 Danh sách thành viên: Lê Thị Hồng Cúc (07713311); Phạm Thị Hưng (07713391); Đỗ Thị Thu Hương (07700161); Lê Thị Liên (07709831); Nguyễn Ngọc Trà Mi (07706091); Huỳnh Thị Kim Nguyệt (07705821); Tiêu Thị … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại BÀI HOÀN CHỈNH, UNCATEGORIZED | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

DISCOMFORT FOOD(Thực phẩm mới, lạ )- Nhóm9-ĐHTP3

VŨ THỊ SINH 07720861 PHAN LÊ THỊ NGUYỆT ÁNH 07718351 NGUYỄN VĂN CẢNH 07709401 PHẠM VĂN CƯỜNG 07701021 TRƯƠNG THỊ DIỆU HIỀN 07709181 HOÀNG XUÂN HƯỜNG 07723611 VY TỀ NHÂN 07732291 HỒ THỊ THANH THỦY 07709071 PHẠM THỊ MAI TRANG … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại BÀI HOÀN CHỈNH | 3 phản hồi

SỬ DỤNG THỰC PHẨM TƯƠI MỖI NGÀY( Fresh every Day) hoàn chỉnh SỬ DỤNG THỰC PHẨM TƯƠI MỖI NGÀY( Fresh every Day) Nhóm thực hiện: Nhóm 7_DHTP3 Trần Độ                                                          07700981 Võ Thị Mỹ Lam                                            07710671 Trần Thị Trúc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại UNCATEGORIZED | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Don’t ask don’t tell_ Tôi không muốn hỏi và càng không muốn bạn trả lời

DON’T ASK DON’T TELL – TÔI KHÔNG MUỐN HỎI VÀ CÀNG KHÔNG MUỐN BẠN TRẢ LỜI   Nhóm thực hiện: nhóm  4_ ĐHTP3 Thành viên: Nguyễn Thị Bảo Thạch      07709531 Phan Thị Ngọc Trang       07705641 Lê Thị Mỹ Hiền                  07707861 Nguyễn Thị Thu Ngân     07708261 Võ Công Thành                 07712671 Trương Thị Thúy Hằng  07709121 Võ Thị Mai Vy                   07705151 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại BÀI HOÀN CHỈNH | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

SMAL IS THE NEW BIG BUSINESS. NHỮNG THAY ĐỔI NHỎ TẠO NÊN THÀNH CÔNG LỚN TRONG KINH DOANH. (BÀI ĐàCHỈNH)

NHÓM THỰC HIỆN: NHÓM 6 – ĐHTP3 DANH SÁCH NHÓM: 1. NGUYỄN SAO GIANG                                0770152 2. PHẠM THỊ KIM HIÊN                                 0770492 3. BÙI PHẠM THANH HƯƠNG                     0770692 4. VÕ THỊ KIM HƯƠNG                                  0770516 5. ĐOÀN THỊ LUYẾN                                      0770185 6. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại BÀI HOÀN CHỈNH | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bài chỉnh sửa ” Men in aprons” ( Nhóm 2 lớp DHTP3)

MEN IN APRONS “Người đàn ông trong chiếc tạp dề” —o0o— Nhóm thực hiện: Nhóm 2- ĐHTP3. Danh sách nhóm thực hiện: Mai Nguyễn Thục Hiền  07707701 Hồ Thị Thanh Hiếu         07717251 Vũ Kim Hường                 07711021 Nguyễn Trung Nhân       07716371 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại BÀI HOÀN CHỈNH | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

APPETITE FOR FOOD APPS – ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH (bài hoàn chỉnh)

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN: Nhóm 5 – ĐHTP3 Bùi Thụy Trâm Anh                   (0770268) Trần Thị Hà                                 (0770095) Trần Tuyết Mai                           (0770696) Mai Đình Nguyên                       (0770957) Lê Trường Sơn                            (0770552) Lưu Kim Phụng                           (0771161) Nguyễn Thị Yến … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại BÀI HOÀN CHỈNH | %(count) bình luận